Дауржан Ауғамбай

Дауржан Ауғамбай

Бас директоры, Қазақстан сервистік компаниялар одағы